Informuje, iż nastąpiła zmiana w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych: odbiór popiołu przypadający na dzień 22.06.2021 roku zostaje przełożony na dzień 29.06.2021 roku. Poniżej znajduje się harmonogram z uwzględnioną zmianą.

Uwaga! W czerwcu zmiana terminu odbioru popiołu - plakat