Grodziec, dnia 25 lutego 2021 roku

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA W DNIU 5 MARCA 2021 ROKU /PIĄTEK/ GODZ. 10.00.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Aneta Dąbek