Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie jako jedyna uczelnia w Wielkopolsce Wschodniej bezpłatnie kształci na studiach stacjonarnych I i II stopnia.

Uczelnia prowadzi studia na 15 kierunkach licencjackich i inżynierskich, a także pięciu kierunkach magisterskich. Jako jedna z pierwszych w Polsce oferuje trwające trzy semestry kształcenie specjalistyczne zorientowane przede wszystkim na umiejętności praktyczne.
Rekrutacja na nowy rok akademicki rozpoczyna się 28 czerwca br.
Więcej informacji na www.pwsz.konin.edu.pl

Obecnie w PWSZ w Koninie studiuje prawie 1 700 osób. Ich kształceniem zajmuje się ponad 120 doświadczonych i zaangażowanych nauczycieli akademickich. Mając świadomość tego, iż pracodawcy oczekują od pracowników praktycznej wiedzy i specjalistycznych umiejętności z uczelnią współpracuje również około 150 specjalistów-praktyków.
Jako publiczna uczelnia, w której dyplom ukończenia studiów otrzymało ponad 17 000 absolwentów, dba nie tylko o wysoki poziom kształcenia, ale również o przyjazną studenckiemu życiu atmosferę.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie - plakat