Profilaktyczny konkurs plastyczny na temat uzależnień - plakat

Do pobrania: