GRODZIEC, DNIA 06  WRZEŚNIA  2016 R.


Z A W I A D O M I E N I E


PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY  GRODZIEC /SALA ŚLUBÓW/, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

  1. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO – DNIA 22  WRZEŚNIA 2016 ROKU /CZWARTEK / 2016 ROKU GODZ. 13:00.


Przewodnicząca Komisji

/-/  Iwona Popieluch