INFORMACJA

Wójta Gminy Grodziec

 

    Wójt Gminy Grodziec informuje, że zgodnie z nowymi zasadami odbioru odpadów komunalnych, potrzebę odbioru papieru i tektury należy zgłosić w terminie minimum 1 tygodnia przed planowanym odbiorem ( tel. 63 2485500 w. 23 pok. nr 10 ).


Zgodnie z harmonogramem odbiór papieru i tektury odbędzie się 12 października 2016r.


Reklamację na świadczone usługi odbioru odpadów komunalnych należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście do Urzędu Gminy Grodziec w dniu świadczenia usługi lub w dniu następnym po dacie odbioru wynikającej z harmonogramu.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska