Grodziec, dnia 4 października 2021 roku

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA /WTOREK/ 2021 ROKU W URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 14:00.

 

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

 /-/ Kamil Rezler