Grodziec, dnia 14.10.2021 roku

 

INFORMACJA 

 

INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 19 PAŹDZIERNIK /WTOREK/ 2021 ROKU O GODZ. 9:00 W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC PLAC ABP. B. DĄBROWSKIEGO 6A; 62 – 580 GRODZIEC

 

1)     KOMISJA REWIZYJNA;

2)     KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;

3)     KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;

4)     KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;

5)     KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

 / - / Zenon Olejniczak