Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie przyjmuje chętnych na studia do 23 września br.
Rekrutacja jest elektroniczna, ale jeśli ktoś ma wątpliwości lub pytania, może na miejscu ‒ w PWSZ (ul. Przyjaźni 1 – hol), zarejestrować się z pomocą pracownika uczelnianej rekrutacji. Dokumenty są przyjmowane od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8.00 do 13.00.

Kandydaci mogą ubiegać się o indeks na 13 kierunkach i 47 specjalnościach. Zdobyte kwalifikacje i dyplom uczelni uprawniają do legitymowania się wykształceniem wyższym I stopnia oraz stanowią podstawę do podjęcia studiów II stopnia ‒ magisterskich. PWSZ prowadzi studia magisterskie na Wydziale Filologicznym (szerzej piszemy o tym w dalszej części materiału).

rekrutacja maly

Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia proponuje studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach:

- fizjoterapia,
- dietetyka (specjalności: 1) poradnictwo dietetyczne, 2) żywienie w sporcie i odnowie biologicznej),
- kosmetologia (specjalności: 1) kosmetologia i organizacja usług kosmetycznych, 2) kosmetologia
 i technologia kosmetyków),
- pielęgniarstwo - czekamy na decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie kierunku.

 


Wydział Społeczno-Ekonomiczny prowadzi nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne na następujących kierunkach:

- bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalności: 1) bezpieczeństwo systemów i procesów logistycznych, 2) formacje umundurowane i uzbrojone, 3) zarządzanie bezpieczeństwem informacji, 4) zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne),
- finanse i rachunkowość (specjalności: 1) rachunkowość i podatki, 2) finanse i rachunkowość gospodarstw domowych, 3) finanse przedsiębiorstw i sektora publicznego, 4) finanse ubezpieczeń
i bankowość),
- informatyka ( specjalności: 1) technologie internetowe i mobilne, 2) bezpieczeństwo sieci informatycznych),
 - logistyka (specjalności: 1) logistyka handlu i spedycja, 2) logistyka magazynowa i ładunkoznawstwo, 3) logistyka i organizacja produkcji),
- pedagogika (specjalności: 1) edukacja elementarna z językiem angielskim, 2) edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, 3) pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem pedagogiczno-psychologicznym (specjalność nienauczycielska),
- praca socjalna (specjalności: a) praca socjalna w pomocy społecznej, 2) praca socjalna z resocjalizacją, 3) praca socjalna w obszarze przemocy i uzależnień, 4) praca socjalna z socjoterapią).  

 

Wydział Filologiczny zaprasza na studia licencjackie stacjonarne.

- filologia angielska (specjalności: 1) filologia angielska z językiem i kulturą biznesu, 2) filologia angielska z językiem specjalistycznym (zawodowym), 3) filologia angielska z komunikacją
i elementami mediacji interkulturowej, 4) filologia angielska z wiedzą o turystyce międzynarodowej i językiem włoskim, 5) filologia angielska z językiem włoskim/językiem hiszpańskim/językiem niemieckim/językiem chińskim (moduł językowy do wyboru).
- filologia germańska (specjalności: 1) filologia germańska z językiem i kulturą biznesu, 2) filologia germańska z językiem specjalistycznym(zawodowym), 3) filologia germańska z komunikacją i elementami mediacji interkulturowej, 4) filologia germańska z komunikacją interpersonalną (język od podstaw), 5) filologia germańska z elementami logistyki, 6) filologia germańska z językiem włoskim/językiem hiszpańskim/językiem chińskim (moduł językowy do wyboru).

Ponadto prowadzimy studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne (2 lata) w specjalnościach:
- filologia angielska z językiem niemieckim (specjalizacje: dydaktyka, translacja),
- filologia germańska z językiem angielskim (specjalizacje: dydaktyka, translacja).

 

Wydział Techniczny prowadzi nabór na studia inżynierskie (3,5 roku studia inżynierskie stacjonarne i 4 lata studia niestacjonarne) na kierunkach:

- budownictwo (specjalności: 1) konstrukcje budowlane i inżynierskie, 2) rewitalizacja obiektów budowlanych, 3) budownictwo energooszczędne),
- energetyka (specjalności: 1) informatyka w energetyce, 2) maszyny i urządzenia energetyczne, 3) energetyka odnawialna),
- mechanika i budowa maszyn (specjalności: 1) konstrukcje i technologie maszyn, 2) przygotowanie i organizacja produkcji, 3) eksploatacja pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych, 4) inżynieria wirtualna).
PWSZ w Koninie to jedyna państwowa uczelnia w naszym regionie, która kształci bezpłatnie na studiach stacjonarnych licencjackich, inżynierskich i magisterskich.