Grodziec, dnia 19 października 2021 roku

 

INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O POSIEDZENIU KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 29 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK) 2021 ROKU O GODZ. 10:00 W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC, PLAC ABP. B. DĄBROWSKIEGO 6A; 62-580 GRODZIEC

 

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego

/-/ Kazimierz Kaźmierski