GRODZIEC, DNIA  09  WRZEŚNIA  2016 R.

Z A W I A D O M I E N I E


    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY  GRODZIEC /SALA ŚLUBÓW/, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:


1)KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA – DNIA 19  WRZEŚNIA 2016 ROKU /PONIEDZIAŁEK / 2016 ROKU GODZ. 14:00.


Przewodniczący Komisji

 /-/  Piotr Andrzejewski