INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Uprzejmie informujemy, że nabór na stanowisko „Referent do spraw wymiaru podatków i księgowości” zostaje wydłużony do dnia 5 stycznia 2022 r.

W związku z powyższym dokumenty aplikacyjne można składać do godz. 15:30 w dniu 5 stycznia 2022 r. w formie i w sposób określony w naborze.

 

Wójt Gminy Grodziec

/-/Mariusz Woźniak