Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2022. Wzór wniosku wraz z oświadczeniem dostępny jest do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem, w Urzędzie Gminy w Grodźcu (pokój nr 10) oraz w Starostwie Powiatowym w Koninie.

    Wnioski należy składać do Starostwa Powiatowego w Koninie lub wysłać pocztą tradycyjną na adres starostwa) wraz z oświadczeniem.

    Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów demontażu, transportu i utylizacji lub 100 % kosztów transportu i utylizacji wcześniej zdjętego pokrycia dachowego.

    Program skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie powiatu konińskiego. Ponadto wnioskodawca powinien dokonać wszelkich formalności wynikających z przepisów Prawa Budowlanego.

    Dodatkowo przypominamy, że osoby fizyczne wykorzystujące wyroby zawierające azbest znajdujące się na terenie gminy Grodziec przedkładają Wójtowi „Informację o wyrobach zawierających azbest" w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. za rok poprzedni.

 

Wójt Gminy Grodziec

  /-/ Mariusz Woźniak

Do pobrania: