INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Uprzejmie informuję, że nabór na stanowisko Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu zostaje wydłużony do dnia 19 stycznia 2022 roku.

W związku z powyższym dokumenty aplikacyjne można składać do godz. 15:30 w dniu 19 stycznia 2022 r. w formie i sposób określony w naborze.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Grodźcu
/-/ Kinga Krysiak