WÓJTA GMINY GRODZIEC
ZWOŁUJĘ

 

w dniu 3 lutego 2022 roku o godz. 14:30 w Sali OSP Królików zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Królików Czwarty w celu wyboru sołtysa.

Uprzejmie proszę wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa o udział w zebraniu.

 

Do pobrania: