Uwaga Mieszkańcy!

Z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” informujemy, iż dzień 21 stycznia 2022 r. jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o dofinansowanie ww. zadania w roku 2022.

Wnioski złożone do Starostwa Powiatowego w Koninie po 21 stycznia 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

Do pobrania: