Grodziec, dnia 12 maja 2022 roku

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/280/2021 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2021 roku zwołuję na dzień 20 maja 2022 roku na godz. 7:30 posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Dawid Latański