Na podstawie §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin (Dz. U. 2013 poz. 625) Nadleśnictwo Grodziec informuje, że w związku z masowym występowaniem groźnego szkodnika sosny (borecznik sosnowiec), w dniach od 19 maja do 15 lipca 2022 roku na terenie Nadleśnictwa Grodziec zostanie przeprowadzony lotniczy zabieg ochronny w drzewostanach sosnowych. Zabiegiem zostaną objęte również lasy innych własności. Dokładny termin przeprowadzenia zabiegu uzależniony będzie od warunków pogodowych oraz rozwoju szkodnika.

Zabieg zostanie przeprowadzony w drzewostanach :

 • Leśnictwa Pyzdry (okolice Walga, Białobrzeg) pole nr 1,
 • Leśnictwa Kaźmierka (okolice miejscowości Obory, Niniew, Stara Kaźmierka) pole nr 2,
 • Leśnictwa Dzierzbin (okolice miejscowości Bogusławice, Rybie) pole nr 3,
 • Leśnictwa Ciemierów (okolice miejscowości Tłoczyzna, Myszakówek, Koszelewska Łąka, Górne Grądy) pole nr 4,
 • Leśnictwa Zagórów, Leśnictwa Stawisko, Leśnictwa Biała Królikowska (okolice miejscowości Orlina Duża, Orlina Mała, Kolonia Obory, Łazińsk Pierwszy) pole nr 5,
 • Leśnictwa Zagórów, Leśnictwa Biała Królikowska, Leśnictwa Łagiewniki (okolice miejscowości Kurów, Bystrzyca, Biała Kolonia, Czarnybród, Orlina Duża, Łazińsk Drugi) pole nr 6,
 • Leśnictwa Grodziec (okolice miejscowości Stare Grądy, Biała Panieńska) pole nr 7,
 • Leśnictw Biała Królikowska, Leśnictwa Kaźmierka (okolice miejscowości Kolonia Obory, Orlina Mała) pole nr 8,
 • Leśnictwa Brudzew, Leśnictwa Lipe (okolice miejscowości Piskory, Nowy Borowiec) pole nr 9.

Zabiegi będą obejmowały jednostki samorządu terytorialnego:

 • Starostwo Powiatowe w Słupcy (Gmina Zagórów obszar wiejski)
 • Starostwo Powiatowe we Wrześni (Gmina Pyzdry obszar wiejski)
 • Starostwo Powiatowe w Pleszewie (Gmina Chocz obszar wiejski, Gmina Gizałki),
 • Starostwo Powiatowe w Kaliszu (Gmina Blizanów, Gmina Mycielin),
 • Starostwo Powiatowe w Koninie (Gmina Grodziec, Gmina Rychwał obszar wiejski).

Łączna powierzchnia zabiegu wyniesie 4326,4 ha (mapy w załączeniu). Zabieg przeprowadzony zostanie przy użyciu insektycydu DIMILIN 480SC (INSEKTYCYD o działaniu żołądkowym) oraz MOSPILAN 20SP (INSEKTYCYD o działaniu kontaktowym i żołądkowym). Po zakończeniu zabiegu obowiązuje 24 godzinny zakaz zbioru runa leśnego w przypadku środka DIMILIN 480SC (pola nr 1-4) oraz 14 dniowy zakaz zbioru runa leśnego dla środka MOSPILAN 20SP (pola nr 5-9).

Na terenie objętym zabiegiem będzie obowiązywał czasowy zakaz wstępu do lasu.
Obszar zostanie oznakowany za pomocą tablic informacyjnych:

„ZAKAZ WSTĘPU. ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW OCHRONY
ROŚLIN OD … DO .... ZAKAZ ZBIORU RUNA LEŚNEGO DO …”

Do pobrania: