Informuję, że Gmina Grodziec rozpoczęła realizację programu: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Rolnicy, którzy zgłosiły się do realizacji programu (poprzez złożenie ankiety w lipcu 2021r.) proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Grodziec, ul Główna 17, 62-580 Grodziec (tel. 63 248 55 00 wew. 23).

    Zbiórka folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag realizowana w ramach programu prowadzona będzie w dniach 23-24 maja 2022 r.

Wszystkie wyżej wymienione odpady muszą być posegregowane wg. rodzaju:

  • folia rolnicza,
  • siatki i sznurki do owijania balotów,
  • worki po nawozach,
  • opakowania typu BIG-BAG.

Odpady muszą być oczyszczone z ziemi i błota, inne niż ww. odpady oraz odpady nieoczyszczone nie będą zabierane. Rolnicy w czasie zbiórki odpadów muszą okazać dowód osobisty w celu przygotowania formalności związanych z przekazaniem odpadów. Rolnicy posiadający powyżej 75 ha, którzy posiadają dostęp i wpis do BDO w dniu odbioru muszą mieć wygenerowaną elektroniczną kartę przekazania odpadu.

 

Wójt Gminy Grodziec

Mariusz Woźniak