Grodziec, dnia 27 czerwca 2022 roku

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN WYJAZDOWEGO
POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
W DNIU 7 LIPCA 2022 ROKU /CZWARTEK/ GODZ. 9:00.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Aneta Dąbek