Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Grodziec informuje, że w okresie od 1 do 31 sierpnia 2022 r. w pokoju nr 5 (obok kasy) przyjmowane będą wypełnione wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej. Wnioski dostępne są w pokoju nr 5 oraz na stronie Urzędu.

W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego należy złożyć do Wójta Gminy Grodziec wniosek, załączając faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r do 31 lipca 2022 r. W przypadku posiadania bydła dodatkowo należy załączyć zaświadczenie uzyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o ilości DJP bydła w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (dotyczy tylko wniosków po raz pierwszy składanych w sierpniu).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi 110 litrów oleju napędowego na 1 hektar użytków rolnych oraz 40 litrów oleju napędowego na 1 średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP). Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1 zł na 1 litr oleju napędowego.