Szanowni Państwo mieszkańcy Gminy Grodziec

Rada Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej zaprasza wszystkich Państwa do udziału w konsultacjach społecznych „Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”.
Państwa udział w konsultacjach da nam niezwykle cenne wskazówki, pozwalające raz jeszcze spojrzeć na Strategię oczyma mieszkańców, dla których powstaje. Macie Państwo nieczęstą okazję, aby poprzez swoje zainteresowanie poznaniem strategii, zapisanie i wysłane nam uwag móc wpłynąć na kształt tak ważnego dla całej społeczności Aglomeracji dokumentu.

1. Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji jest projekt opracowanej „Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”, który znajdziecie Państwo pod linkiem:

lub: https://drive.google.com/file/d/1_z5fttGNMBb3U7YlWDZdl93Rr_4bfYjy/view?usp=sharing

2. Termin konsultacji: 
Konsultacje rozpoczynają się 1 sierpnia 2022 roku i trwają do 5 września 2022 roku do godziny 15.00.

3.  Zasięg konsultacji: 
konsultacje obejmują wszystkich mieszkańców i podmioty z gmin i miast Aglomeracji Konińskiej obejmującej swym obszarem powiat koniński.

4. Forma konsultacji:
Konsultacje prowadzone są w formie:
a)  elektronicznej i „papierowej”,
b)  bezpośrednich spotkań z mieszkańcami (lub spotkań on-line z mieszkańcami, gdyby spotkania bezpośrednie nie były możliwe).

5. Uwagi do Strategii można składać na druku formularz:
a) w formie papierowej osobiście w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, ul. płk. Witolda Sztarka 1, 62-500 Konin lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie formularza na wskazany wyżej adres,
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Druki formularzy do wydruku i do edycji (w wersji pdf. i Word) odnajdziecie Państwo pod linkami:

6. Wyniki konsultacji
Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport, obejmujący wyniki konsultacji. Zostanie on przekazany Radzie Aglomeracji Konińskiej i umieszczony na stronach internetowej gmin Aglomeracji.