INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O POSIEDZENIU KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 19 SIERPNIA (PIĄTEK) 2022 ROKU O GODZ. 9:00 W URZĘDZIE GMINY W GRODŹCU UL. GŁOWNA 17; 62-580 GRODZIEC

 

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Samorządu,
Budżetu i Porządku Publicznego

/-/ Kazimierz Kaźmierski