Grodziec, dnia 18.11.2022 roku

 

I N F O R M A C J A

 

    INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 25 LISTOPADA /PIĄTEK / 2022 ROKU O GODZINIE 12:00 W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY GRODZIEC.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Dawid Latański