Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia i informacje

 

    Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2017. Wzór wniosku wraz z oświadczeniem jest dostępny w Urzędzie Gminy w Grodźcu, Starostwie Powiatowym w Koninie oraz do pobrania na stronie internetowej: http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/sprawy/wykaz-zalatwianych-spraw-przez-wydzialybiura-formularze-do-pobrania/wydzial-ochrony-srodowiska-rolnictwa-i-lesnictwa1.html?pid=5468

    Wnioski należy składać do Starostwa Powiatowego w Koninie od stycznia 2017 r. wraz z oświadczeniem. Przedmiotowe dokumenty muszą zostać podpisane przez właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości. Wnioski realizowane będą według kolejności wpływu do Starostwa Powiatowego w Koninie.

    Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów demontażu, transportu i utylizacji lub 100% kosztów transportu i utylizacji wcześniej zdjętego pokrycia dachowego.
    Jednocześnie przy zamiarze wymiany dachu na nowy, bez zmiany konstrukcji, należy dokonać zgłoszenia zamiaru robót budowlanych do Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym.
W przypadku zmiany konstrukcji dachu wymagane jest pozwolenie na budowę.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska