Ogłoszenie w sprawie projektu
„Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Konina, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego”

 

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2016, poz. 1867 ze zm.), Prezydent Miasta Konina informuje, iż opracowany projekt „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Konina, powiatu konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego”, zwany też Planem Transportowym, od dnia 16 lutego 2017 r. został wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin, pok. 207, w godz. od.8.00 do 15.00.

 

Opracowany projekt Planu Transportowego wraz z formularzem, na którym należy zgłaszać uwagi do Planu Transportowego zamieszczony został także na stronie internetowej Miasta Konina, pod adresem www.konin.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.konin.eu, (w zakładce Ogłoszenia/Inne).

 

Istnieje możliwość zapoznania się z treścią oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu „Planu Transportowego”.
Zaprasza się wszystkich mieszkańców i zainteresowane instytucje / organizacje do zapoznania się z ww. dokumentem.

 

Uwagi i propozycje zmian do dokumentacji projektu Planu Transportowego przekazywać można przez 21 dni tj. od dnia 21.02.2017 r. do dnia 14.03.2017 r.- liczy się data wpływu do urzędu.
Opinie i uwagi będą przyjmowane wyłącznie pisemnie na formularzach załączonych do Planu Transportowego, które prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając w tytule wiadomości „Uwagi w zakresie Planu Transportowego” lub pocztą tradycyjną na adres: Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, z dopiskiem „Uwagi w zakresie Planu Transportowego”.
W załączeniu do pobrania:

  1. projekt “Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Konina, powiatu konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego” wraz z załącznikami – (załączyć przekazany plik planu transportowego – wersja PDF)
  2. formularz zgłaszania uwag – (załączyć przekazany plik formularza - Word)

 

Do celów informacyjnych opracowany „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Konina, powiatu konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego” zostanie także wyłożony w siedzibach:

  1. Starostwa Powiatowego w Koninie, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, pok. 153, w godz. od.8.00 do 15.00. oraz zamieszczony pod adresem www.powiat.konin.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.powiat.konin.pl, w zakładce Ogłoszenia.
  2. Starostwa Powiatowego w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło, pok. 102 (budynek B), w godz. od. 8.00 do 15.00 oraz zamieszczony pod adresem www.starostwokolskie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.starostwokolskie.pl, w zakładce Ogłoszenia.
  3. Starostwa Powiatowego w Słupcy Wydział Komunikacji i Transportu, Ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca, pok. 6, w godz. od.8.00 do 14.00 oraz zamieszczony pod adresem www.powiat-slupca.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.powiat-slupca.pl w zakładce Ogłoszenia i Komunikaty.
  4. Starostwa Powiatowego w Turku, Ul. Łąkowa 4, 62-700 Turek, pok. 316 w godz. od 9.00 do 15.00 oraz zamieszczony pod adresem www.powiat.turek.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.powiat.turek.pl, w zakładce Tablica ogłoszeń.