ZDP – UD – 4200- 29/2017

Konin, dnia 06.03.2017 r.

 

    Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie , ul. Świętojańska 20 d informuje, że posiada w sprzedaży drewno pozyskane z zabiegów pielęgnacyjnych i sanitarnych. Drewno składowane jest wzdłuż drogi powiatowej nr 4320P Lipice – Stara Ciświca.


Wg opinii rzeczoznawcy ogólna miąższość grubizny wyciętych drzew wynosi 6,2 m3 o wartości 310 zł (opinia rzeczoznawcy z dnia 06.03.2017 r.)


Ofertę ( na załączonym druku) wraz z podaniem ceny należy składać w terminie do dnia 10.03.2017 r. godz. 10:00 w siedzibie Zarządu pok. nr 1.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2017 r. o godz. 10:10


Cena w złożonej ofercie nie może być niższa od ceny określonej do sprzedaży.


W przypadku zakupu drewna należy dokonać zapłaty na konto Zarządu w Banku Pocztowym S.A. Nr 64 1320 1016 2790 0004 2000 0001 i w ciągu 7 dni uprzątnąć teren .

 

Formularz do pobrania.