Grodziec, dnia 09 marca 2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC /SALA ŚLUBÓW/ UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

 

1) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
DNIA 15 MARCA 2017 ROKU /ŚRODA/ GODZ. 12:00.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Piotr Andrzejewski