Informacja
dla przyszłych świadczeniobiorców renty lub emerytury z KRUS

 

W związku z licznymi wnioskami o wydanie zaświadczenia lub karty nieczynnej o ubezpieczeniu emerytalno – rentowym uprzejmie informuję, że Urząd Gminy w Grodźcu nie może potwierdzić żądanych informacji, ponieważ nie posiada dokumentacji z tym związanych.
Urząd Gminy w Grodźcu nie prowadzi również ewidencji gruntów. Ewidencja ta jest prowadzona przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie ul. Benesza 1.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska