KRUS

 

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie informuje:

 

Ogłaszamy zwycięzców eliminacji regionalnych VII Ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”

Po raz siódmy Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosił Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
„Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”

    Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego; popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

    Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3 w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom dzieci związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych, w tym przede wszystkim substancji żrących, paliw, chemicznych środków ochrony roślin, nawozów (szczególnie wapna palonego) i rozpuszczalników organicznych ,a także substancji szkodliwych powstających w procesie produkcji rolniczej.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym , obejmuje dwie grupy wiekowe uczestników: uczniów klas 0-III oraz klas IV-VI szkoły podstawowej.

Na terenie działania Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie przeprowadzono eliminacje regionalne.

W dniu 7 kwietnia br. Regionalna Komisja Konkursowa ustaliła, ze w wyniku przeprowadzonych eliminacji wśród 491 uczniów z 22 szkół podstawowych Laureatami eliminacji regionalnych zostali:

w I grupie wiekowej (klasy 0 - 3)
I miejsce - Klaudia Kaźmierczak, kl. II-Szkoła Podstawowa im. Gen. J. Bema w Starym Mieście

II miejsce - Zofia Fic, kl.III – Szkoła Podstawowa im. Gen. J. Bema w Starym Mieście

III miejsce - Eliza Lewicz, kl. II – Szkoła Podstawowa im. Gen. Wł. Andersa w Jaroszewicach Grodzieckich

w II grupie wiekowej (klasy 4 - 6)
I miejsce - Nikola Dembowska, kl. V- Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Morzyczynie

II miejsce - Natalia Choderna, kl. VI-Zespół Szkół w Grodźcu-Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej

III miejsce - Adam Goiński, kl. V – Szkoła Podstawowa w Skulsku


    Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu przez przedstawicieli Placówki Terenowej KRUS w Koninie nastąpi po wcześniejszych ustaleniach w szkołach laureatów.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i Dyplomy okolicznościowe ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

    Dziękujemy członkom Komisji za aktywny udział w rozstrzygnięciu i wyłonieniu laureatów eliminacji regionalnych konkursu.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do kolejnych edycji.

 

Opracowała:
Ewa Jakubowska
Kierownik Samodzielnego Referatu ds.
Prewencji, Rehabilitacji
i Orzecznictwa Lekarskiego