INFORMACJA


Dnia 23 maja 2017 r. o godz. 18.00 w remizie OSP Lipice
odbędzie się spotkanie informacyjne poprowadzone przez partnera INEA
dla mieszkańców z terenu


LIPIC, MOKREGO i JUNNA


w sprawie sieci światłowodowej.


Na spotkaniu omówione zostaną warunki podłączenia do sieci. Osoby zainteresowane proszone są o zabranie na spotkanie aktualnych umów z obecnym operatorem w celu przedstawienia oferty dostosowanej do potrzeb użytkownika.

Partner INEA: Jarosław Majkowski tel. 507 034 640

swiatlowod