Wójt Gminy Grodziec informuje, że Gmina rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca oraz kolektorów słonecznych, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.
Poziom dofinansowania wynosi do 85% kwoty netto. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, solary) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8 %. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na dachach budynków gospodarczych bądź gruncie VAT wynosi 23 %.


W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania ankiet - deklaracji udziału w Projekcie. Plik z deklaracją w załączeniu (poniżej).


Przystępując do projektu należy również przedstawić potwierdzenie prawa własności/współwłasności nieruchomości lub prawa do dysponowania nieruchomością lub aktualny wyrys z rejestru gruntów lub aktualna księga wieczysta – szczegóły w Regulaminie.


Ankiety są dostępne również w Urzędzie Gminy w pokoju nr 10.


Uczestnicy projektu powinni mieć zweryfikowane możliwości posadowienia wybranej instalacji OZE, optymalnych dla danego gospodarstwa domowego.


Opłaty za inspekcje terenowe:


wysokość wpłaty jest równa iloczynowi ilości przeprowadzonych inspekcji dla poszczególnych źródeł OZE (instalacja solarna, instalacja fotowoltaiczna) i kwocie odpowiadającej danej inspekcji określonej poniżej (można wpłacać za 1 lub 2 analizy):

  1. instalacja solarna – 246,50 zł.
  2. instalacja fotowoltaiczna – 270,50 zł.


Wszelkie pytania dotyczące strony technicznej przedsięwzięcia można kierować do działu technicznego:


tel. 579 075 113 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ankiety uczestnictwa w projekcie można składać w od 22 czerwca 2017 r. do 3 lipca 2017 r.


Osoby które nie uiszczą opłaty w wyznaczonym terminie nie będą mogły wziąć udziału w Projekcie.

ZAŁĄCZNIKI

  1. deklaracja przystąpienia do projektu.

  2. deklaracja - budynek w budowie.

  3. Wzór umowy o analizę techniczną.

  4. Prezentacja ze spotkań.

  5. Regulamin naboru.

  6. Wkłady własne.