Grodziec, dnia 14 września 2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

            PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC /SALA ŚLUBÓW/ UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

 

  • KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH DNIA 21 WRZEŚNIA 2017 ROKU /CZWARTEK/ GODZ. 11.00.

 

Przewodnicząca Komisji

                   /-/ Agata Różańska