OR.0002.33.2017

Grodziec, dnia 03 listopada 2017 r.

Mieszkańcy Gminy Grodziec

                                          

    Na podstawie art. 20 ustawy ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875)  na wniosek Wójta Gminy Grodziec

z w o ł u j ę  XXXIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji

na dzień 07 listopada 2017 roku /tj. wtorek/ o godz. 8.30

w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zamknięcie XXXIII sesji Rady Gminy Grodziec.

       Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak