Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w listopadzie br. na ternie gminy, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będzią „Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych” oraz „Badanie sadów wg gatunków i odmian”.

 

Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-listopad-2017,107,1.html oraz http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/

 

Do pobrania: