ulotka A5 Gmina Grodziec S1 male 

 1. Od 1 stycznia 2018 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec będzie zajmować się Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun, Roztoka 6, 62-513 Krzymów.
 2. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani do zawierania umów korzystania z usług odbioru odpadów komunalnych we własnym zakresie.
 3. Wprowadzona będzie nowa frakcja odpadów – popiół z palenisk domowych. Popiół należy gromadzić na nieruchomościach zamieszkałych w sposób selektywny, tzn. popiół nie może być mieszany z innymi odpadamy (powinien być czysty, gromadzony w oddzielnym pojemniku). Zabronione jest wrzucanie gorącego popiołu do pojemników. Popiół będzie odbierany odrębnym transportem.
 4. Harmonogram odbierania odpadów komunalnych na rok 2018 oraz pakiet worków zostanie dostarczony przez Wykonawcę przed pierwszym wywozem odpadów.
  Harmonogram dostępny jest także na stronie internetowej gminy.
 5. Zmianie ulegnie częstotliwość odbioru odpadów (wg ustalonego harmonogramu).
 6. Opłaty za gospodarowanie pozostają bez zmian. Ceny: 8 złotych - segregowane, 14 złotych - niesegregowane. Nie ma dodatkowych opłat z tytułu wprowadzenia popiołu.
 7. Bioodpady i papier odbierane będą z nieruchomości bez potrzeby wcześniejszego zgłaszania.
 8. Pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych zapewniane są przez Wykonawcę (ZOT Andrzej Bakun) – pozostają bez zmian.
 9. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych będzie się odbywać w systemie workowym:
  - żółty - metale, tworzywa sztuczne,
  - zielony – szkło,
  - niebieski – papier i tektura,
  - brązowy – odpady ulegające biodegradacji,
 10. Pojemniki do gromadzenia popiołu mieszkańcy zakupują we własnym zakresie. Istnieje możliwość zakupu pojemników używanych od firmy ZOT Andrzej Bakun w niższej cenie 70 złotych.(siedemdziesiąt złotych). Tel. 63 249 38 98, 63 249 39 98

 

Więcej informacji: Urząd Gminy Grodziec
Aneta Roszak nr tel. 63/2485500 wew. 23
http://www.grodziec.pl