Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia i informacje

 

    Wójt Gminy Grodziec informuje, że w 2018 roku działa Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu. Punkt jest prowadzony przez Gabinet Profilaktyki i Terapii Uzależnień Piotr Pietrow. Praca punktu polega na:

  1. poradnictwie dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, zwłaszcza od alkoholu,
  2. poradnictwie dla osób współuzależnionych,
  3. udzieleniu wsparcia osobom uzależnionym oraz motywowanie do podjęcia terapii,
  4. udzieleniu wsparcia osobom współuzależnionym oraz motywowanie do podjęcia terapii,
  5. motywowanie osób uzależnionych do uczestnictwa w grupach samopomocowych (mitingi AA),
  6. udzieleniu wsparcia dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniem.

Harmonogram pracy Punktu Konsultacyjnego GKRPA w Grodźcu

Godziny pracy Punktu od 13:30 do 15:30 /sala narad/
Dni pracy Punktu:
11 stycznia 2018 roku
25 stycznia 2018 roku
08 lutego 2018 roku
22 lutego 2018 roku
08 marca 2018 roku
22 marca 2018 roku
12 kwietnia 2018 roku
26 kwietnia 2018 roku
10 maja 2018 roku
24 maja 2018 roku
07 czerwca 2018 roku
21 czerwca 2018 roku
12 lipca 2018 roku
26 lipca 2018 roku
09 sierpnia 2018 roku
23 sierpnia 2018 roku
06 września 2018 roku
20 września 2018 roku
11 października 2018 roku
25 października 2018 roku
08 listopada 2018 roku
22 listopada 2018 roku
06 grudnia 2018 roku