KRUS

 

 

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie informuje:

 

 

Ogłaszamy VIII edycję konkursu plastycznego dla Dzieci
„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”
Honorowy Patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Współorganizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy.

    Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego; popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

    Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3 w dowolnej technice, na temat zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w kategoriach wiekowych:
I grupa- klasy 0- III szkoły podstawowej
II grupa - klasy IV-VII szkoły podstawowej
     Etap wojewódzki poprzedzony zostanie eliminacjami regionalnymi.
Prace laureatów każdego ze szczebli będą nagrodzone, a uroczysty finał etapu centralnego odbędzie się w Warszawie, gdzie autorom najciekawszych prac zostaną wręczone nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez MRiRW, PIP, patronów konkursu oraz firmy współpracujące.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji konkursu prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w konkursie.

Regulamin konkursu dostępny jest: w Oddziałach Regionalnych i Placówkach Terenowych KRUS oraz na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl.

Informację opracował;:
Ewa Jakubwska
Kierownik Samodzielnego Referatu ds. Prewencji
,Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
PT KRUS w Koninie

Do pobrania: