1

 

 

 

Od marca 2018 roku Gmina Grodziec w partnerstwie z Wielkopolskim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu, będzie brała udział w projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”. Projekt będzie realizowany w okresie od marca do czerwca 2018 r. i skorzysta z niego 101 uczniów z klas I – III ze szkół podstawowych z terenu gminy Grodziec. Uczestnicy w ramach współpracy partnerskiej zapewniony mają:

  • wynajem pływalni;
  • transport dzieci ze szkoły na pływalnie;
  • opłatę instruktorów nauki pływania;
  • ubezpieczenie uczestników zadania.

Projekt realizowany jest w Obiekcie Rekreacyjno-Sportowym "Rondo" Konin.

Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Gmina na realizację całego projektu przeznaczyła kwotę w wysokości 15 150,00 zł.

2

3