KRUS                                                        upadek 

 

 

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie
informuje:
„Upadek to nie przypadek”

 

    Upadki osób w gospodarstwie rolnym to najliczniejsza grupa wśród wszystkich zdarzeń wypadkowych corocznie zgłaszanych do KRUS.
    Z danych statystycznych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynika, że w 2017 roku wypłacono 13 250 jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy z czego ok. połowa (6 653) dotyczyła „upadków osób”. W ich wyniku 12 rolników straciło życie.
    Z analizy przyczyn i okoliczności wypadków wynika, że do upadków osób dochodzi najczęściej na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych oraz upadków
z wysokości tj. drabin i schodów.

Przyczyną upadków w większości był :

 • zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych (śliskie, grząskie, nierówne),
 • wady konstrukcyjne budynków, schodów i stanowisk dla zwierząt, niezabezpieczone otwory zrzutowe i kanały gnojowe, progi w otworach drzwiowych, różnice poziomów nawierzchni itp.),
 • nieużywanie odpowiedniego obuwia roboczego,
 • nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep, wozów itp.,
 • niekorzystanie lub nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z drabin, podestów i rusztowań podczas pracy na wysokości.

 

W TROSCE O WŁASNE ZDROWIE I ŻYCIE WARTO POMYŚLEĆ O POPRAWIE STANU BEZPIECZEŃSTWA W GOSPODARSTWIE ROLNYM.

Aby zmniejszyć ryzyko upadku:

 • Zachowaj porządek w obejściu, dbaj o stan techniczny ciągów komunikacyjnych, ich czystość i właściwe rozmieszczenie
 • Wyrównaj i utwardź nawierzchnię podwórza
 • Zadbaj o odprowadzenie wód opadowych
 • Zimą odśnieżaj i posypuj piaskiem lub popiołem drogi komunikacyjne gospodarstwa.
 • Stosuj oświetlenie podwórzy
 • Zadbaj o stan techniczny schodów, poręczy, stopnie powinny być wykonane z nieśliskiego materiału
 • Stosuj właściwe obuwie robocze, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć i potknięć, przylegające do kostki z protektorowaną podeszwą..

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w materiałach informacyjnych KRUS : „Upadek to nie przypadek”, „ROLNIKU, POWIEDZ STOP UPADKOM” które dostępne są w jednostkach organizacyjnych Kasy.

 

Opracował:
Ewa Jakubowska
Kierownik Samodzielnego
Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji
I Orzecznictwa Lekarskiego
PT KRUS w Koninie