W związku z wejściem w życie ustawy o „OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH” informujemy, że rolnik który podpisał ZGODE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, której druk wraz informacją otrzymał, zadeklarował jednocześnie członkostwo w spółce.

Członkiem „SPÓŁKI” może być tylko właściciel gruntów nie dzierżawca.

Członek „SPÓŁKI” ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

Do wglądu w dane osobowe członka ma osoba przez niego upoważniona pisemnie, następca prawny, żona, brat, siostra, mama lub inny członek rodziny. Druk upoważnienia można pobrać w biurze „SPOLKI”.

Na gruntach właścicieli którzy nie złożyli „ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH” nie będą wykonywane przez „SPOŁKE” żadne prace związane z osuszaniem i udrażnianiem urządzeń wodnych.

 

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej

Stanisław Rowiński