GRODZIEC, DNIA 27 MAJA 2016 R.


Z A W I A D O M I E N I E

 

  PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY  GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC.     

  1. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO – DNIA 02 CZERWCA 2016 ROKU GODZ. 8:00 /CZWARTEK/.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Iwona Popieluch