Nadleśnictwo Grodziec informuje o rozszerzeniu pól zabiegowych zabiegów ratowniczych (oprysków chemicznych), ograniczających występowanie szkodliwych owadów. W załączeniu mapa z lokalizacją planowanych dodatkowych pól zabiegowych.

 

W legendzie mapy są to obszary oznaczone hasłem „proponowane pola zabiegowe [LP] i [LN] – gdzie „LP” oznacza lasy będące własnością Skarbu Państwa, a „LN” lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa.

 

Do pobrania: