Grodziec, dnia 12 czerwca 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
          DNIA 19 CZERWCA 2018 ROKU /WTOREK/ GODZ. 8.30

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Iwona Popieluch