W związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych w wyniku długotrwałej suszy informujemy, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie strat
w uprawach rolnych, które powstały w wyniku suszy w 2018 r.
    Szacowaniu strat wyrządzonych przez suszę w Gminie Grodziec podlegają następujące uprawy:

 • zboża ozime
 • zboża jare
 • rośliny strączkowe
 • łąki trwałe/pastwiska
 • krzewy owocowe
 • truskawki
 • drzewa owocowe
 • warzywa gruntowe

 

UWAGA!

 1. We wniosku należy podać wszystkie uprawy – łącznie z uprawami, które nie uległy zniszczeniu.
 2. Powierzchnie i rodzaje upraw muszą zgadzać się z wnioskami o dopłaty wypełnianymi do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 3. Osoby, które złożyły wniosek elektroniczny mogą wydrukować go za pomocą aplikacji eWniosekPlus na stronie ARiMR.
 4. W przypadku braku posiadania kopii wniosku papierowego należy zgłosić się do ARiMR w celu pobrania kopii wniosku.
 5. Wniosek o szacowanie szkód w uprawach należy złożyć do tutejszego Urzędu, jednakże nie później niż do 17 lipca 2018 roku (wtorek).
 6. Wniosek należy złożyć niezwłocznie, by szacowanie odbyło się przed zbiorem. Uprawy zgłoszone po zbiorze nie podlegają szacowaniu!
 7. Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Grodziec – pokój nr 10, bądź pod numerem tel.: (63) 248 55 00 wew. 23.

 

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Anna Andrzejewska

WNIOSKI DOSTĘPNE SĄ U SOŁTYSÓW

 

Do pobrania: