logo

 

Z uwagi na prowadzoną procedurę przetargową zaistniała konieczność przesunięcia terminu podpisywania umów z mieszkańcami. O planowanym terminie podpisywania umów poinformujemy niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. po 5 lipca 2018 r.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska