Wójt Gminy Grodziec informuje, że w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 16 można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 roku

 

Termin składania wniosków

 

od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na 2018 r.

 

Zwrot podatku w 2018 r. wynosić będzie :
86,00 zł x ilość ha użytków rolnych

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

 

Do pobrania: