rzecznik logo

 

Gminy Lądek i Grodziec otrzymają dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) na inwestycje związane z gospodarką odpadami. Umowy z włodarzami gmin podpisze 10 sierpnia 2018 r. Maciej Sytek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Spotkania, na które zapraszamy przedstawicieli redakcji, odbędą się:

 

  • o godz. 10.00 w Sali OSP przy Urzędzie Gminy Lądek, Rynek 26,
  • o godz. 12.00 w Sali Ślubów Urzędu Gminy Grodziec, ul. Główna 17.

 

Za unijne pieniądze, przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego gminy zbudują Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Inwestycje realizowane są z myślą o poprawie stanu środowiska i jakości życia mieszkańców.

 

Więcej informacji na temat Działania 4.2. „Gospodarka odpadami” WRPO 2014+ można uzyskać na stronie internetowej Programu http://wrpo.wielkopolskie.pl