Grodziec, dnia 14 sierpnia 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA DNIA 17 SIERPNIA 2018 ROKU /PIĄTEK/ GODZ. 8.30

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Piotr Andrzejewski