Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie dosyć głośno zrobiło się o programie „Czyste Powietrze”, w ramach którego właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków, a także na wymianę źródeł ciepła. Dodatkowo program przewiduje możliwość uzyskania pożyczki na kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne. W Wielkopolsce Program będzie wdrażany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W ramach programu zaplanowano cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców. Spotkania mają zostać zrealizowane w każdej gminie i składają się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy blok związany jest z edukacją ekologiczną, rozwija definicje zanieczyszczeń powietrza, wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu, mówi o skutkach wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie człowieka. Cześć druga zawiera informacje o możliwości uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego Czyste Powietrze, natomiast trzecia jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację domu.

Harmonogram aktualizowany jest na bieżąco i dostępny na stronie:

http://www.wfosgw.poznan.pl/spotkania-informacyjne-w-ramach-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-2/

Zainteresowanie Programem jest bardzo duże, mieszkańcy również kontaktują się z Gminami, szukając informacji o możliwości uzyskania dofinansowania.

W załączeniu przesyłam Państwu ulotkę Programu Czyste Powietrze, informacje o Programie, a także wymagania techniczne jakie powinny spełniać elementy modernizowane w ramach Programu. Dodatkowo na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu utworzona została zakładka „Czyste Powietrze”, na której w momencie uruchomienia naboru, dostępne będą wszystkie dokumenty (wniosek, regulamin, załączniki itp.):

http://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

Zachęcam do śledzenia strony internetowej www.wfosgw.poznan.pl

Do pobrania: